Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános szerződési feltételek - a továbbiakban "ÁSZF" - tartalmazza a Shopstart webáruház szolgáltatás - a továbbiakban "Shopstart" - használatára vonatkozó feltételeket, mely a Szolgáltató (Shopmasters-Informatika Kft., 2200 Monor, Ady Endre u. 24., adószám: 23130232-2-42) és a Megrendelő ügyfél - a továbbiakban "Megrendelő" - között jön létre a Shopstart szolgáltatás megrendelése vagy Shopstart próba verzió igénylése és Megrendelő által történő használata esetén. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen mint "Felek" szerepelnek. Megrendelő a Shopstart szolgáltatásra való előfizetéskor a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, a Shopstart szolgáltatást a mindenkor érvényes ÁSZF-ben rögzített feltételek keretein belül használja, Felek a mindenkor érvényes ÁSZF-ben foglaltakat elfogadják és magukra kötelezőnek ismerik el.

Felek az írásbeli kommunikációjuk során az elektronikus leveleket (e-mail) is kölcsönösen elfogadják, mint írásbeli dokumentumokat. Felek közötti kommunikáció magyar nyelven történik, a dokumentáció alapnyelve a Magyar. Amennyiben Megrendelő számára az alapnyelvtől eltérő nyelven történik a kommunikáció, Megrendelő elfogadja, hogy a fordítások kizárólag az ő számára készültek és amennyiben a fordítások az eredeti szövegezés értelmétől eltérően értelmezhetők, akkor is az eredeti, magyar szövegezés a mérvadó.

2. A szerződés tárgya

A Shopstart egy, a Szolgáltató által biztosított szervereken elhelyezett, bérelhető webáruház szoftver szolgáltatás, mely segítségével a Megrendelő termékeit a webáruház látogatói számára bemutathatja és értékesítheti. A Shopstartot a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy vagy gazdálkodó szervezet veheti igénybe a Shopstart szolgáltatásra történő regisztrációt követően. Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult a Shopstartot igénybe venni, ha a regisztrációhoz tartozó saját, illetve az általa képviselt gazdálkodó szervezet adatait a valóságnak megfelelően adja meg Szolgáltató részére, illetve azok változásairól 8 napon belül Szolgáltatót írásban értesíti. A Shopstartot igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést kötő Megrendelő kijelenti, hogy a fenti feltételeknek eleget tesz és a szerződés jogszerű megkötéséhez szükséges meghatalmazással rendelkezik. Amennyiben Megrendelő nem valós, vagy nem aktuális adatokat ad meg Szolgáltató részére, akkor Szolgálató fenntartja megának a jogot a Shopstart szolgáltatás azonnali felfüggesztésére vagy törlésére.

Szolgáltató a Shopstart szolgáltatás, a szolgáltatás bővítő csomagok és egyéb szolgáltatások tartalmát Szolgáltató a Szolgáltató www.shopstart.hu honlapján teszi közzé. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások összetételének és paramétereinek előzetes értesítés nélküli egyoldalú módosítására. A mindenkori szolgáltatás összetételről és paraméterekről Megrendelő a Szolgáltató honlapjáról tájékozódhat.

A Shopstart hátteréül szolgáló webáruház szoftver fejlesztője a Szolgáltató, aki a szoftver, mint szellemi termék szerzői- és tulajdon jogával rendelkezik. Szolgáltató a Shopstart webáruház szoftver nem kizárólagos használati jogát adja bérbe Megrendelő részére a Shopstart előfizetési idejére a szolgáltatás díja fejében, Megrendelő a szoftvert, annak részeit, grafikai elemeit, dokumentációját részben vagy egészben nem másolhatja le, nem terjesztheti, a Szolgáltatlás használatán kívül más célokra nem használhatja fel. A Shopstart web alapú szolgáltatás, melynek használata szélessávú Internetkapcsolatot, modern Internet böngészőt és az Internet böngésző futtatásához szükséges, három évnél nem régebbi számítógépet igényel, mely feltételek biztosítása Megrendelő hatáskörébe tartozik és Megrendelő felelőssége. A támogatott Internet böngészők a mindenkor legfrissebb verziójú Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge és Safari böngészők. A Shopstartot Szolgáltató a saját maga által biztosított web szervereken üzemelteti, a Shopstart más web szerverekre nem vihető át. Szolgáltató nem köteles a jelen bekezdésben felsorolt Internet böngészőkön kívül egyéb böngészőkön is biztosítani a Shopstart szolgáltatást, illetve az Internet böngészők változásaiból, egyéni beállításaiból, böngészőkre telepített pluginek, addonok és egyéb kiegészítők működéséből adódó funkcionális változásokat nem köteles követni.

3. Szerződés létrejötte és időtartama

Amennyiben a Megrendelő adatai még nincsenek regisztrálva a Szolgáltató www.shopstart.hu honlapján - a továbbiakban "Szolgáltató honlapja" -, akkor a szolgáltatás igénylését Megrendelői regisztráció előzi meg. A Megrendelő a Szolgáltató honlapján elhelyezett elektronikus űrlap kitöltésével jelzi a Shopstartra való előfizetési szándékát a Szolgáltató felé, egyúttal elfogadja a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat. A megrendelés során a Megrendelő megadja a Megrendelő nevét, adószámát, jelszavát, a számlázási címét és postacímét, telefonszámát, a Felek közötti kapcsolattartásra megjelölt e-mail címét. A Szolgáltató a hozzá beérkezett megrendelési igényt joga van a Shopstart szolgáltatás elindítását megelőzően ellenőrizni, ennek részeként a Szolgáltató a Megrendelőtől a Shopstart igénybevételéhez szükséges dokumentumokat kérhet be, mint például aláírási címpéldány, domain név igénylő lap és egyéb nyilatkozatok. Felek a jelen szerződést a Shopstartra való regisztrációkor határozatlan időre, de legalább a Megrendelő által előfizetett szolgáltatás idejére kötik.

3.1. Ingyenes teszt időszak

Szolgáltató a díjmentes, 14 napig használható teszt időszakot biztosíthat Megrendelő részére egy alkalommal a Shopstartra való előfizetés előtt, mely időszak alatt próba webáruházat készíthet Megrendelő részére. Megrendelő a teszt időszakot Szolgáltató honlapján igényelheti, az igényléskor a teszt időszakra vonatkozó határozott idejű szerződés jön létre Felek között a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel, mely időszak időtartama alatt a Shopstart webáruház szolgáltatás a Megrendelő részére díjmentes. A teszt időszak alatt kipróbálható Shopstart webáruház az előfizethető szolgáltatással majdnem teljesen egyenértékű, bizonyos szolgáltatások (mint például online bankkártyás fizetés, FTP kapcsolaton keresztüli képfeltöltés) korlátozásra, kikapcsolásra kerülhetnek indoklás nélkül. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül megtagadja Megrendelő részére a teszt időszak biztosítását. A teszt időszak nem hosszabbítható meg. A teszt időszak alatt Szolgáltató jogosult a webáruház felületén figyelmeztető feliratot elhelyezni, mely felirat felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a szolgáltatás jelenleg nem aktív, tesztelésre használt felület. Szolgáltatót a teszt időszak teljes ideje alatt semmilyen, a jelen ÁSZF-ben az előfizetéses időszakra vonatkozó kötelezettség nem terheli. Megrendelő a teszt időszak alatt a szolgáltatást bármikor indoklás nélkül felmondhatja vagy igényelheti a Szolgáltatónál a Shopstart szolgáltatás előfizetését. Amennyiben a teszt időszak alatt Megrendelő nem igényli a Shopstart szolgáltatás megrendelését, a teszt időszak végén a próba webáruház annak minden adatával együtt visszaállíthatatlanul törlésre kerül és a teszt időszak alatt érvényes szerződés Felek között megszűnik. A teszt időszak alatt történő megrendelés esetén a próba webáruházba feltöltött adatok és beállítások megőrzésre kerülhetnek. Amennyiben Megrendelő a teszt webáruház igényléséhez nem valós adatokat ad meg, akkor Szolgáltatónak jogában van a próba webáruházat nem biztosítani Megrendelő részére, vagy a teszt időszak alatt indoklás nélkül törölni a webáruházat.

4. Szolgáltatás díja, díjfizetés, számlázás

Szolgáltató a mindenkor hatályos általános szolgáltatási díjakat Szolgáltató honlapján teszi közzé, az árak kiszámításához árkalkulátort is biztosíthat. A Szolgáltató honlapján feltüntetett általános szolgáltatási díjak rendeltetésszerű használat esetében, a Flexibilis webáruház csomagok esetében havi 35000 MB adatforgalom és napi maximum 5000 oldalletöltésig, az All-In webáruház csomag esetében 70000 MB adatforgalom és napi maximum 10000 oldalletöltésig, All-In+ VIP webáruház csomag esetében 140000 MB adatforgalom és napi maximum 20000 oldalletöltésig érvényes, ezen erőforrás-használati értékeket meghaladó forgalom esetében a szolgáltatás biztosítása egyedi díjazás alapján történhet. A jelen bekezdésben megjelölt erőforrás-használat túllépése esetén Szolgáltató e-mailben és/vagy a Szolgáltató által üzemeltetett terméktámogatási rendszerben jelzi a túlhasználat tényét Megrendelő felé és árajánlatot tesz az megnövekedett erőforrás keret használatára és/vagy a szükséges webáruház csomagváltásra vonatkozóan. Amennyiben Felek megállapodnak a megemelt erőforrás-használat díjában, akkor a Szolgáltatás a megállapított díj ellenében tovább üzemel, ellenkező esetben a Szolgáltatások csak a jelen bekezdésben szereplő erőforrás-használatig vehetőek igénybe.

A webáruház webtárhelyén kizárólag a Szolgáltató által készített webáruház és annak Szolgáltató által készített komponensei, kiegészítői, szoftverei futtathatóak és a webáruház működéséhez szükséges adatok tárolhatóak. A webáruházba beépülő, nem a Szolgáltató által készített alkalmazások és integrációs modulok minden esetben harmadik fél által üzemeltetett webtárhelyen futnak, azok a webáruház API felületén keresztül kommunikálhatnak a webáruházzal.

A fent jelzett forgalmi értékek átlépése esetén Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel az egyedi díjszabás meghatározásával kapcsolatosan. Amennyiben Felek között nem jön létre a fent említett forgalmi értékek feletti forgalomra vonatkozó megállapodás, akkor Szolgáltatónak jogában áll a fent említett forgalmi értékek feletti forgalom feletti forgalomra vonatkozólag a Shopstart szolgáltatást korlátozni.

Shopstart megrendelése, szolgáltatás bővítmény vagy kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetében a Megrendelő jelzi Szolgáltató felé megrendelési igényét a Szolgáltató honlapján keresztül, Szolgáltató ezt követően díjbekérőt állít ki, melyet Szolgáltató honlapján keresztül és/vagy e-mailben juttat el Megrendelő részére. Megrendelő a díjbekérőn szereplő összeget banki átutalással vagy bármelyik CIB bankban pénztári készpénzbefizetéssel fizetheti be Szolgáltató díjbekérőn szereplő bankszámlaszámára egyösszegben. A szolgáltatások díja egyösszegben előre fizetendő, részletfizetési vagy hitelezési, előlegezési lehetőség nincsen. Befizetett szolgáltatási díj vissza nem térítendő. A befizetett összeg Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírását követően öt munkanapon belül Szolgáltató áfás számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére, illetve aktiválja a befizetett szolgáltatást.

Szolgáltató a Megrendelő által előfizetett szolgáltatások lejárta előtt legalább nyolc naptári nappal díjbekérőt állít ki és küld meg, illetve tesz elérhetővé Szolgáltató honlapján a fentiek szerint Megrendelő részére, mely díjbekérőn szereplő összeg fentiek szerinti egyösszegű és maradéktalan befizetésével Megrendelő az előfizetett szolgáltatásokat a díjbekérőn feltüntetett napig meghosszabbíthatja. Amennyiben Megrendelő a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidő napjáig a díjbekérőn szereplő összeget maradéktalanul nem egyenlíti ki a Szolgáltató felé, ezzel Szolgáltató felé tartozása keletkezik, akkor a Szolgáltatónak jogában áll az összes előfizetett szolgáltatásokat korlátozni és/vagy felfüggeszteni, melyről Szolgáltató a Megrendelőt értesíti. Amennyiben Megrendelő a díjbekérőkön feltüntetett fizetési határidőn túl nyolc naptári napnál hosszabb ideig nem fizeti be valamely szolgáltatás díját Szolgáltató felé, akkor Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő által előfizetett szolgáltatásokat azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondani, törölni és megszüntetni.

Megrendelőnek jogában áll a megrendelt szolgáltatást bővítő csomagok megrendelésével bővíteni, illetve egynél több Shopstart webáruházat megrendelni.

A szolgáltatások díját Szolgáltatónak egyoldalúan jogában áll megváltoztatni, árváltoztatás előtt legalább hét nappal köteles a Megrendelőt e-mailben tájékoztatni. Megrendelőnek jogában áll a módosított díjakon az előfizetett szolgáltatásokat indoklás nélkül felmondani. Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő által előfizetett szolgáltatások körén kívül eső, Szolgáltatónál igénybe vett szolgáltatások kivitelezéséért, használatáért díjat felszámítani, mely díjakról Szolgáltató a Megrendelőt előzetesen e-mailben értesíti árajánlat formájában, mely árajánlat azok Megrendelőnek való megküldését követő nyolc naptári napon belül érvényesek.

5. Rendelkezésre állás

A Shopstart Szolgáltató által vállalt szerverek rendelkezésre állási ideje éves szinten 99%, melybe az előre bejelentett karbantartások és szerver fejlesztések okán, vagy a webáruházak Megrendelővel előzetesen egyeztetett szerverek közötti mozgatása miatt történő szolgáltatás szüneteltetési időintervallumok nem tartoznak bele. Szolgáltatás szünetelésének a webáruház földrajzilag elosztott pontjain egyidőben való el nem érhető állapota számít, ilyen például a szerver szintű hiba. Nem számít szolgáltatás szüneteltetésnek a szolgáltatás egyes részfunkcióinak nem megfelelő működése. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a rajta kívül álló meghibásodások vagy az Internet hálózat felépítéséből adódó, illetve rossz indulatú támadások, jelszólopások, könnyen kitalálható jelszavak feltörése, elárasztásos vagy más típusú hálózati- és/vagy szerver erőforrás túlterhelések, betörési kísérletek, hálózati csomagvesztések okán, vagy más okból harmadik fél által okozott üzemzavar miatt előálló szolgáltatás lassulásokért vagy kiesésekért. Amennyiben szolgáltató nem teljesíti a vállalt éves rendelkezésre állási időt, akkor Megrendelő részére minden, a vállalt rendelkezésre állási időn túlra eső kiesés időtartamával arányosan, annak kétszeresével hosszabbítja meg Megrendelő részére az kiesés idején előfizetett szolgáltatások előfizetési ideját. Szolgáltatónak jogában áll a szerver erőforrások optimalizálása céljából a Shopstart webáruházat szerverei között átmozgatni Megrendelő előzetes értesítése nélkül is, miközben Szolgáltató mindent megtesz a költöztetésből fakadó szolgáltatás kiesések minimalizálásáért.

5.1 API használat rendelkezésre állása

Szolgáltatónak jogában áll a webáruházak API felületén keletkező kommunikáció szerver erőforrás terhelési adatait monitorozni és amennyiben a szerver stabil működésének fenntartása érdekében szükséges, az API hívások számát a webáruház csomagokban foglalt hívási limitektől eltérően korlátozni. Ilyen esetben Szolgáltató e-mailben és/vagy a terméktámogatási rendszeren keresztül jelzi a Megrendelő számára, hogy az API hívások száma korlátozásra került a túl magas, API hívások által okozott erőforrás-használat miatt, egyúttal Szolgáltató javaslatot tehet a további API használattal kapcsolatosan, mely javaslat kitérhet például az API hívások számának csökkentésére, az API hívások tömbösítésére, webhook alkalmazására, hívási gyakoriság csökkentésére, a külső szoftver működési logikájának megváltoztatására, illetve Szolgáltató árajánlatot tehet a megemelt szerver erőforrás-használat díjára vonatkozóan.

6. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató nem vállal semmilyen anyagi vagy nem anyagi felelősséget a külső támadásokból, jelszólopásokból, feltörési kísérletekből, gyenge jelszavak használatából keletkezett károkért, de kész együttműködni a Megrendelővel a webáruház kérésre történő helyreállításában saját legutóbbi biztonsági mentése alapján, ugyanakkor erre Szolgáltató nem kötelezhető és Szolgáltató az esetlegesen elveszett adatokért felelősséget nem vállal. Szolgáltató az adatok helyreállítása kapcsán végzett munkája ellenében jogosult munkadíj felszámítására, melyet előre jelez a Megrendelő részére.

Szolgáltató a Shopstart használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséget nem vállal, Megrendelő a Shopstart és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások használata során és okán őt érő közvetlen vagy közvetett károkkal kapcsolatban, többek között az elmaradt bevétel, elmaradt haszon, felmerült kiadás, többletköltség, marketing és/vagy hirdetési költség, adatvesztés, stb. felmerülő károkkal és kiadásokkal kapcsolatban Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet. Jogos kártérítési igény esetén a Szolgáltató által megfizetett kártérítés maximális összege a káreset napján érvényes webáruházra vonatkozó előfizetési díjának egy hónapra vetített időarányos értékében maximált.

Szolgáltatónak jogában áll Megrendelő részére biztosított szolgáltatásokat részben vagy egészében korlátozni, felfüggeszteni, illetve véglegesen törölni, ha a Megrendelőnek a Szolgáltató felé számlatartozása van, vagy Megrendelő részére biztosított szolgáltatás előfizetés díját Megrendelő nem térítette meg maradéktalanul Szolgáltató felé.

Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat (melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására. A késedelmes fizetés okán szüneteltetett szolgáltatások visszaállításának adminisztrációs- és munkadíja Szolgáltató részéről 16.000 Ft + 27% áfa, azaz tizenhatezer forint + 27% áfa, melyet Megrendelő köteles a szolgáltatás visszaállítása előtt megfizetni Szolgáltató felé.

Amennyiben Szolgáltató Megrendelő fiókjával kapcsolatban biztonsági problémákat vél felfedezni, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelő fiókjának átmeneti letiltására a biztonsági probléma elhárításának idejére. Szolgáltató a Szolgáltatás ideiglenes leállításáról és a felmerült problémáról Megrendelőt tájékoztatja.

Szolgáltató semmilyen módon nem vonható felelősségre a Megrendelő által a webáruházba, annak webtárhelyére feltöltött szöveges, képi és egyéb adatok tartalmával kapcsolatban, ezen adatokat Szolgáltató nem köteles ellenőrizni. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Megrendelő törvénybe ütköző adattartalmakat töltött fel a webáruházba vagy annak webtárhelyére, akkor jogosult a jogsértő tartalmak eltávolításáig a szolgáltatásokat azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni.

A Shopstart webáruházba feltöltött termékadatok, egyéb adatok, szöveges, tartalmak és egyéb tartalmak tekintetében, illetve a webáruház vásárlóinak és felhasználóinak a Shopstart webáruházzal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatosan Szolgáltató teljeskörűen kizárja a felelősségét.

A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége felmérni, ismerni a Shopstart webáruházban Megrendelő által kínált termékekkel kapcsolatos kereskedelmi előírásokat és jogszabályokat, ezek ismerete és teljeskörű betartása a Megrendelő feladata. Szolgáltató nem köteles az egyes termékek és termékkörök (például felnőtt tartalmak, alkoholos termékek, vagy dohánytermékek, stb.) kereskedelmére, illetve elektronikus kereskedelmére vonatkozó előírásoknak megfeleltetni a webáruházat.

A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége a webáruház adattartalmát beleértve a tartalmakban elhelyezett hiperhivatkozásokat (linkeket) is és az azokon keresztül elérhető honlapok tartalmát ellenőrizni és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő adattartalmak kezelésére felhívni a Megrendelő figyelmét. Szolgáltató ugyanakkor jogosult a tudomására jutott jogszabályba ütköző tartalmakat tartalmazó szolgáltatásokat részben, vagy egészben azonnali hatállyal korlátozni és/vagy felfüggeszteni a jogsértő tartalmak eltávolításáig, a szolgáltatások korlátozásáról Szolgáltató a Megrendelőt írásban e-mailben értesíti.

Szolgáltató a Shopstart webáruházba Megrendelő által feltöltött adatokkal, termékadatokkal kapcsolatosan, azok valódiságával kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja, az adattartalmakért minden tekintetben Megrendelő tartozik felelősséggel, az adattartalmakkal kapcsolatosan a Megrendelő és a Megrendelő ügyfelei, a webáruház látogatói között felmerülő kérdésekben és vitákba Szolgáltató nem vonható be kivéve ha erre jogszabály kötelezi.

Szolgáltató törekszik arra, hogy a Shopstart szolgáltatás részét képező állományokról és adatbázisokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készítsen, mely mentéseket legalább 14 naptári napig őriz meg.

Szolgáltató a Shopstart webáruházakba adminisztráció, karbantartás, hibakeresés, segítségnyújtás, tesztelés, beállítások ellenőrzése és beállítások módosítása, Megrendelő részére ajánlat- vagy marketing ajánlat készítés, biztonsági mentés készítés, vagy egyéb, a szolgáltatás rendeltetésszerű működésének biztosítását szolgáló tevékenység céljából bejelentkezhet, a webáruházban tárolt adatokat megismerheti. Szolgáltatót a webáruházban tárolt adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, az adatokat harmadik félnek Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja ki.

Szolgáltatónak a rendszer működésének tesztelése érdekében bármikor joga van teszt vásárlásokat leadni a Shopstart webáruházban, a teszt megrendelések esetében köteles feltüntetni a "Teszt" szót ezzel informálva Megrendelőt arról, hogy nem valós, hanem teszt rendelésről van szó, melyet Megrendelő köteles teljesítés szempontjából figyelmen kívül hagyni.

Szolgáltató a Shopstart szolgáltatás nyújtásához, vagy kapcsolódó szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozókat vehet igénybe, ilyen esetben az alvállalkozókra is érvényes a Szolgáltatóra vonatkozó titoktartási kötelezettség.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Megrendelő Shopstart webáruházainak publikus felületét, a Megrendelő nevét és logóját saját referenciájaként feltüntetheti és bemutathatja saját honlapjain, szóban, illetve egyéb elektronikus és nyomtatott formában.

Szolgáltatónak jogában áll többek között, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben a Shopstart szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni, erről előzőleg Megrendelőt köteles e-mail üzenetben értesíteni megjelölve a korlátozás okát és a probléma orvoslására adott türelmi időt:
- Ha a Megrendelő jogszabályba ütköző módon használja a Shopstart szolgáltatást, vagy jogszabályba ütköző termékeket értékesít, illetve jogszabályba ütköző módon értékesít terméket;
- Megrendelő Shopstart webáruházában nem valós cégadatokat tüntet fel, vagy a webáruházban feltüntetett cég és/vagy a Szolgáltatást igénybe vevő cég felszámolás vagy csődeljárás alatt áll;
- Megrendelőnek Szolgáltató felé számlatartozása van, vagy Szolgáltató felé bármely szolgáltatás díjával tartozik;
- A Megrendelővel, Megrendelő tevékenységével kapcsolatban egynél több panasz érkezik Szolgáltatóhoz;
- Hatósági felkérésre, Megrendelővel szembeni hatósági eljárás esetén;
- A Shopstart szolgáltatás, vagy annak webtárhelye, illetve Szolgáltató szerverei, azok biztonsági és hálózati rendes működése ellen folytatott illegális tevékenység, túlterhelés, feltörési kísérlet esetén, vagy tömeges kéretlen e-mail küldése esetén.
Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által meghatározott türelmi időn belül nem végzi el a jogszerű és a fenti pontokat sem sértő tartalmakat a Shopstart webáruházában, akkor Szolgáltató jogosult a Megrendelő tájékoztatása nélkül a Szolgáltatást annak minden adatával együtt törölni, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és ebben az esetben Megrendelő Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési, adat-visszaállítási vagy egyéb igényt nem érvényesíthet.

7. Szoftverfrissítés, webdesign, külső rendszerekkel történő kapcsolat, bővítmények, alkalmazások

7.1. Szoftverfrissítés

Szolgáltató az előfizetett Shopstart a webáruház szoftverhez kacsolódóan szoftverfrissítéseket biztosít az előfizetés ideje alatt. Szolgáltatónak jogában áll a webáruház szoftverét előzetes bejelentés nélkül frissíteni, mely frissítés járhat egyes funkciók működésének bővülésével, megváltozásával vagy egyes funkciók megszűnésével is.

7.2. Webdesign

Szolgáltató előre elkészített webdesignokat biztosít a Shopstart webáruházhoz, mely webdesignok közül Megrendelő szabadon választhat, a webdesignok között válthat, a webdesignt a Shopstart webáruház adminisztrációs felületébe épített arculati paramétereket módosító funkciók segítségével módosíthat, a webdesign képi elemeit felülírhatja, saját hátteret, slider képeket és logót tölthet fel, ezzel a webáruház arculatának megjelenését egyediesítheti. Megrendelő elfogadja, hogy a webáruházban egyes funkciók attól függően lehetnek elérhetők és használhatók, hogy éppen melyik webdesign került kiválasztásra.

7.3 Külső rendszerekkel történő kapcsolat, bővítmények, alkalmazások

A webáruházhoz különböző külső szoftverek, alkalmazások és egyéb informatikai rendszerek, mint például nagykereskedői rendszerek, számlázó rendszerek, ügyviteli rendszerek, vagy egyéb, adatokat biztosító források, vagy adatokat feldolgozó rendszerek - a továbbiakban mint "Külső rendszerek" - illeszthetőek amennyiben erre az illesztendő Külső rendszer is alkalmas. A webáruház és a Külső rendszerek közötti adatáramlást és üzleti logikát megvalósító integrációs modulokat, bővítményeket, szoftverelemeket, alkalmazásokat - a továbbiakban, mint "Bővítmény" szerepel - fejlesztheti a Szolgáltató, a Megrendelő, vagy harmadik fél.

A Megrendelő e-mail üzenet, vagy terméktámogatási üzenet formájában a következő információk Szolgáltatónak való megküldésével kérhet a Szolgáltatótól árajánlatot megadott külső rendszer integrációjához szükséges Bővítmény elkészítésére vonatkozóan: a Külső rendszer neve és verziószáma, a Külső rendszer webáruházas integrációjához szükséges fejlesztői dokumentációja, működő teszt és/vagy éles Külső rendszer elérhetősége, a Külső rendszerre való csatlakozáshoz szükséges minden bejelentkezési, API kulcs és egyéb adat, illetve az integrációtól elvárt működés pontos meghatározása. Amennyiben a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk alapján a Szolgáltató vállalni tudja a Bővítmény elkészítését, akkor az integrációs feladat általa vállalható működésére vonatkozólag a Megrendelőnek árajánlatot ad; az árajánlat elfogadásával Megrendelőnek lehetősége nyílik a Bővítmény elkészítésének a megrendelésére. A fejlesztés időtartama alatt Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltatóval mindenben együttműködik a felmerülő kérdések megválaszolásával kapcsolatosan, szükség esetén a Külső rendszer készítőivel felveszi és tartja a kapcsolatot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a Szolgáltató a Bővítmény elkészítésére vonatkozó árajánlatának elkészítését követően merül fel bármilyen változtatási igény, akkor az további, az árajánlatban nem szereplő munkadíjak felszámolását és/vagy további árajánlattételt tehet szükségessé. Amennyiben a Szolgáltató hibáján kívül a Bővítmény elkészítése meghiúsul, vagy megszakad - ilyen eset lehet például, de nem kizárólagosan, ha a Megrendelő eláll a fejlesztés folytatásától, vagy a Külső rendszer készítője nem biztosítja a szükséges információkat és/vagy egyéb feltételeket, stb. -, akkor a Szolgáltatót a feladat elvégzésére fordított munkájával arányos díj megilleti, azt Megrendelő vissza nem követelheti. A Bővítmény elkészültét Szolgáltató e-mailben, vagy a terméktámogatási rendszeren keresztül jelzi a Megrendelőnek, akinek ezt követően öt munkanap áll rendelkezésére az elkészült fejlesztés tesztelésére. Ha és amennyiben ezen időszak alatt Megrendelő az új Bővítmény működésében olyan hibás működést tapasztal, ami ellentmond a Bővítmény elkészítésére vonatkozó árajánlatot megelőzően a Szolgáltatónak átadott írásos specifikációban foglaltaknak, akkor ezt a hiba reprodukálhatóságára vonatkozó minden adattal együtt írásban e-mail, vagy terméktámogatási üzenet formájában köteles Szolgáltatónak elküldeni. Nem minősül hibás, vagy hiányos működésnek az a működés, amire vonatkozólag a Bővítmény elkészítése előtt elfogadott specifikáció expliciten nem tér ki. Szolgáltató, amennyiben a hiba valóban fennáll, akkor a hiba javítását legfeljebb tíz munkanapon belül köteles elvégezni. A hiba javításának elkészültét Szolgáltató szintén írásban e-mailben, vagy terméktámogatási üzenet formájában Megrendelőnek jelzi, és az öt munkanapos tesztelési időszak újraindul mindaddig, amíg a tesztelési időn belül újabb valós hibát jelez a Megrendelő. A tesztelési időszak lejártát követően minden felmerülő fejlesztési feladat változtatási igénynek minősül és árajánlat tárgyát képezi beleértve az olyan eseteket is, amikor a Bővítmény működése a webáruház motor frissítése/módosítása, vagy a Külső rendszer megváltozása miatt részben, vagy egészben hibásan működik és/vagy módosításra szorul. A Szolgáltató által készített Bővítmények szerzői joga a Szolgáltató birtokában marad, azok forráskódjára a Megrendelő nem tarthat igényt. A Felek között a Bővítmény elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadása előtt a Megrendelő külön kifejezett írásbeli kérése alapján írásban rögzített, erre vonatkozó megállapodás hiányában a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az általa készített Bővítményeket bármely más webáruház vagy projektje során szabadon felhasználhassa. Bővítmények vonatkozásában kizárólagos felhasználhatósági igényt benyújtani a fejlesztés elvégzésére vonatkozó árajánlat elfogadását követően nincsen lehetőség. A Megrendelő kérésére készült Bővítmény kizárólagos felhasználása azt jelenti, hogy a Szolgáltató a Bővítményt semmilyen formában nem teszi elérhetővé publikusan, vagy más webáruházak, projektet, Ügyfelek számára, ugyanakkor semmilyen egyéb megkötést nem jelent Szolgáltatóra nézve, ennek megfelelően amennyiben a Szolgáltató bármely másik Ügyfele részben vagy egészben a szóban forgó Bővítmény algoritmusával megegyező, vagy annak működéséhez hasonlító Bővítményt kér, akkor annak Szolgáltató a Megrendelő értesítése, beleegyezése és hozzájárulása nélkül eleget tehet természetesen az üzleti titoktartási kötelezettség betartásával. A Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelőnek a fejlesztés kizárólagos felhasználására vonatkozó kérését megtagadni, ilyen esetben Szolgáltató árajánlatot sem tesz az adott feladat elvégzésére vonatkozólag, Megrendelőnek pedig lehetősége van arra, hogy az üzleti logikát külső szoftver formájában önmaga valósítsa meg, vagy harmadik felet bízzon meg a feladat elvégzésével a Shopstart API által nyújtott lehetőségek keretein belül.

A Megrendelő, illetve harmadik fél által készített szoftverek a webáruházzal a webáruház által biztosított Shopstart API felületen keresztül kommunikálhatnak, amennyiben az API elérhetőséget a webáruház előfizetés tartalmazza. A Szolgáltató által biztosított szervereken kizárólag a Szolgáltató által készített szoftverek futtathatóak, a nem a Szolgáltató által készített szoftverek a Megrendelő vagy a harmadik fél által biztosított szervereken, számítógépeken futtatható. A webáruház API felületen keresztül történő elérése a webáruház adminisztrációs felüeltén generálható API kulcsok és hívási limitek és engedélyek segítségével történhet. Az API kulcsokhoz tartozóan kizárólag az adott integrációs feladathoz legszükségesebb API függvények engedélyezése és maguknak az az API kulcsoknak a szigorú titokban tartása, illetve lehetőség szerint az API hozzáférés IP cím alapú szűrése is Megrendelő kiemelt érdeke és feladata és felelőssége, ezért a Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy az API felülethez való hozzáférés tekintetében is mindent megtesz az API kulcsok titokban tartásával és a legszükségesebb API hívások engedélyezésével a webáruházban tárolt adatok védelme érdekében. A webáruház és a külső rendszerek között személyes adatok is áramolhatnak, a mindenkori adatvédelmi irányelveknek megfelelően történő adattovábbítás, adattárolás és adatfelhasználás biztosítása a Megrendelő és a Megrendelő által igénybe szolgáltatást nyújtó külső partner felelőssége, Szolgáltató ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár. A külső rendszerekben tárolt adatok kezelése, tárolása, törlése és az ezzel kapcsolatos minden teendő az adott külső rendszert üzemeltető fél hatáskörébe tartozik, Megrendelőnek a külső rendszerekben tárolt adatokra vonatkozó minden kérésével kapcsolatosan közvetlenül az adott külső partner felé kell, hogy forduljon.

A webáruház és/vagy a webáruházhoz kapcsolódó külső rendszerek megváltozása szükségessé teheti a webáruházhoz tartozó Bővítmények, integrációs modulok, külső rendszer integrációk és egyéb szoftverek módosítását a további hibamentes működés érdekében. Szolgáltató minden felelősséget kizár a megváltozott rendszerkörülmények és szoftverek működésbeli megváltozása okán fellépő minden típusú hibával kapcsolatosan. Szolgáltató a webshop motor, illetve a Bővítmények módosítására nem kötelezhető, ugyanakkor a Szolgáltató által készített Bővítmények szükségessé vált változtatásainak elvégzésére vonatkozóan Megrendelőnek lehetősége van árajánlatot kérni a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a nem a Szolgáltató által készített Bővítmények, szoftverek és/vagy egyéb rendszerek jövőbeli működésével, integrálhatóságával, illetve együttműködési lehetőségeivel kapcsolatosan beleértve a webáruházhoz kapcsolódó, abba integrált, vagy azzal együttműködő szoftvereket és egyéb rendszereket is. A webáruház rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a nem a Szolgáltató által készített szoftverek, Bővítmények, alkalmazások és/vagy egyéb rendszerek meghibásodása, vagy azok által okozott teljes, vagy részleges kiesés, vagy egyéb fennakadás.

8. Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Shopstartot és annak bővítményeit, illetve Szolgáltató egyéb kapcsolódó szolgáltatásait Megrendelő saját döntése alapján, saját felelősségére és kockázatára választja ki és használja üzleti céljainak elérése érdekében.

Megrendelő felel minden kárért, amely a Shopstart webáruházban, illetve a Shopstart webáruház által tárolt adatokban bármely okból keletkezik függetlenül attól, hogy ezzel kapcsolatos gondatlansága vagy szándékos magatartása megállapítható-e. A Megrendelő felel azért is, ha a Megrendelő webáruház hozzáférési adatait felhasználva a webáruházat idegen személy eltulajdonítja, vagy megrongálja.

A Shopstart webáruház szoftver - a továbbiakban "Szoftver" - a Szolgáltató tulajdonát képző tartalomkezelő rendszer része, a szoftver tulajdonjoga az előfizetés alatt és azt követően is mindvégig a Szolgáltató tulajdonában marad. A Megrendelőnek a Shopstart webáruház rendszert, vagy annak bármely részét, programkódját, állományait lemásolnia, dokumentációját, az átadott webáruházon kívül bármilyen célra felhasználnia, módosítania, lemásolnia nem szabad.

A Megrendelőnek bármilyen káreset kapcsán 24 órán belüli bejelentési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

A webáruházba Megrendelő által feltöltött szöveges, képi- és egyéb adatok a Megrendelő tulajdonát képezik, Megrendelő szavatol ezen adatok jogtisztaságáért és azért, hogy ezen adatok a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő módon kerülnek felhasználásra.

Megrendelő a Shopstartot kizárólag saját céljára használhatja, a szolgáltatást vagy annak bármely részét harmadik félnek nem értékesítheti, a szolgáltatás használatának jogát, a szolgáltatáshoz tartozó hozzáférési adatokat és egyéb információkat harmadik fél részére Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül át nem adhatja.

Megrendelő kijelenti, hogy megértette és elfogadta, hogy Szolgáltatónak a Megrendelő számára semmilyen formában nem áll módjában hitelt, előleget vagy kölcsönt biztosítani sem anyagiakban sem pedig szolgáltatások formájában. Ennek értelmében Szolgáltató Megrendelőnek minden ilyen irányú kérését, beleértve a késedelmes számlakiegyenlítésre és díjfizetésre vonatkozó kérés esetét is Szolgáltató automatikusan elutasítja.

Megrendelőt hűségnyilatkozat nem kötelezi a Szolgáltatás előfizetésének meghosszabbítására. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a szolgáltatásokat nem fizeti be Szolgáltató felé, vagy számlatartozása van, akkor Szolgáltatónak jogában áll Megrendelő e-mail címére küldött értesítést követően a Megrendelő számára biztosított szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni, vagy törölni.

Megrendelő vállalja, hogy nem adja meg senkinek a Szolgáltatás igénybevételére használt felhasználóneveit, jelszavait, a Felek közötti üzenetváltások tartalmát Megrendelő felelőssége ezen adatokat titokban tartani. Szolgáltató Megrendelő megadott adatait, a Felek közötti üzenetváltások tartalmát titokban tartja, azokat harmadik félnek nem adja tovább Megrendelő írásos beleegyezése nélkül. Amennyiben Megrendelő tudomására jut, hogy jelszava és felhasználóneve harmadik fél birtokába került, úgy késedelem nélkül köteles erről Szolgáltatót értesíteni, hogy a Szolgáltató megtehesse a szükséges lépéseket a Megrendelő fiókjának és személyes adatainak védelmében.

Megrendelő köteles a mindenkori kereskedelmi, elektronikus kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb jogi szabályozásoknak megfelelő kereskedelmi tevékenységet folytatni, a kötelezően előírt adatokat a webáruházba feltölteni (többek között, de a teljesség igénye nélkül: a Megrendelő cégadatai, székhelye, postacíme és egyéb elérhetőségei, vásárlási feltételek, általános szerződési feltételek, szállítási módok és díjak, fizetési módok és azok használatának feltételei, adatvédelmi szabályzat, vásárlói elállási joggal kapcsolatos tájékoztatás, vásárlói panaszok kezelésének formája, módja és menete, stb.), a vásárlókat megfelelően és teljes körűen a vásárlók jogairól és kötelezettségeiről, a vásárlástól való elállás jogáról és feltételeiről, a Megrendelő és a vásárlók között vásárláskor létrejövő szerződés tartalmáról tájékoztatást adni. A Shopstart és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatosan felmerülő Megrendelő bármely tevékenységéért kizárólag a Megrendelő felelős, Szolgáltató teljeskörűen kizárja ezen Megrendelő tevékenységeivel kapcsolatban a felelősségét.

Megrendelő a Shopstart webáruházhoz tartozó webdesignokat a Shopstart webáruházhoz használhatja fel, azok képi elemeit lecserélheti, stíluselemeit - mint például színeit, betűtípusait, betűméreteit, betűszíneit, térközeit, kereteit, lekerekítéseit, stb. - megváltoztathatja a webáruház adminisztrációs felületén elérhető űrlapok és funkciók segítségével. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az arculati elemek megváltoztatását saját kockázatára és saját felelősségére végzi. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes arculati elemek megváltoztatásával az arculat felépítése természetes módon megváltozhat, átrendeződhet, beleértve a desktop és a mobil eszközön való megjelenést is. Megrendelőnek lehetősége van szakszerű css szerkesztéssel, illetve media query-k megadásával ezen megjelenítéseket módosítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárja minden felelősségét a webdesign, különös tekintettel a Megrendelő által megváltoztatott webdesign egészének, vagy a webdesign bármely elemének, megjelenésének és működésének biztosításáért és helyes megjelenéséért, vagy ezek biztosításáért, a webdesignnal kapcsolatos problémák feltárásáért, módosításáért vagy javításáért; ezen feladatok, illetve a webdesign egyediesítése nem képezik részét a Shopstart szolgáltatásnak.

Megrendelő köteles a Felek között érvényes szerződés időtartama alatt a saját adataiban bekövetkező változásokat Szolgáltató felé írásban közölni; amennyiben Megrendelő ezt a kötelességét elmulasztja, akkor az ennek okán felmerülő károkkal kapcsolatban Szolgáltató minden felelősségét kizárja. Megrendelő köteles biztosítani azt, hogy a Szolgáltatónak megadott kapcsolattartási e-mail címére a Szolgáltató által küldött e-maileket megkapja, azok nem kerülnek Megrendelő elolvasása nélkül automatikusan kukába, spam mappába, stb.

9. A Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó és a Megrendelő közötti adatfeldolgozói feltételek

A Szolgáltató által Megrendelő számára biztosított webtárhely szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által készített webáruházhoz használható fel. Szolgáltató a webtárhelyet biztosító web szervert harmadik felektől – a továbbiakban mint "Szerver szolgáltató" bérli. A Szerver szolgáltatók adatai: VM LINUX LTD , VM Linux Ltd, 26 Bell Street, Sawbridgeworth, Hertfordshire, CM21 9AN, COMPANY NUMBER 3615064; Host4u Limited, Suite 5, Valley Towers, Valley Road, Birkirkara BKR9022, Malta, Postacím: UKHost4u, 64a Cumberland Street, Edinburgh, EH3 6RE, UK, Company Number: C75324.

Az adatkezelés jellege és célja: a Szolgáltató által készített webáruházhoz tartozó webtárhely szolgáltatás nyújtása. Az érintettek kategóriái: a Megrendelő azon megrendelői, vevői, ügyfelei, akiknek az adatai a Szolgáltatás során a webáruház adatbázisába bekerülnek.

Megrendelőnek, mint Adatkezelőnek a jelen szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt, azaz a Megrendelőt terheli felelősség. Ha és amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Megrendelő a Szolgáltatás használata során jogszabályba ütköző adatkezelést vagy tevékenységet végez vagy erre utasítást ad Szolgáltatónak, akkor Szolgáltatónak jogában áll az utasítás végrehajtását megtagadni és a Szolgáltatást felmondani.

Az Adatkezelő, azaz a Megrendelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

Szolgáltató a Szerver szolgáltatóval együttműködve a lehetőségekhez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy a webtárhelyen tárolt adatok biztonságban legyenek tárolva. A szerver számítógépet tűzfal, biztonságos jelszavak védik, a szerverrel való kommunikáció során titkosított https csatornát használunk, a szerver számítógépek 7/24 órájában őrzött és felügyelt szerver termekben vannak elhelyezve.

Szolgáltató a webtárhely szolgáltatás teljesítéséhez legszükségesebb személyes adatokat kezeli, a jelen szerződésben rögzített adatokon kívül más adatokat Megrendelőtől nem kér, nem tárol és nem kezel.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Szolgáltató intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. A szerverhez való hozzáférést korlátozzuk már az alapvető SCP, FTP, SFTP vagy egyéb hozzáférések tekintetében is ezzel is védve a szerver számítógépet az illetéktelen behatolások ellen. Szolgáltató csakis és kizárólag erős hozzáférési jelszavakat használ, generál és ad át a Megrendelő részére. A szerverekhez adminisztrációs szintű hozzáférése kizárólag a Szerver szolgáltatónak és a Szolgáltató erre kijelölt munkatársának van. A Szerver szolgáltató a szerver karbantartási munkálatai során a szerveren tárolt adatok mozgatására, mentésére jogosult, de az adatokhoz kizárólag a karbantartási műveletek munkavégzésének idejére fér hozzá, az adatok felhasználására, elemzésére, saját célra történő bárminemű felhasználására, lemásolására, megismerésére, harmadik félnek való továbbítására nem jogosult, a Szerver szolgáltatóra a szervereken tárolt adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség vonatkozik.

A Szolgáltató által igénybe vett Szerver szolgáltató hatásköre és felelőssége a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartása, fejlesztése, felügyelete, az adatokat tároló eszköz megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben való elhelyezése és annak fizikai védelmének a biztosítása.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut a webtárhelyen tárolt adatok illetéktelen kezekbe való jutása vagy annak gyanúja, akkor erről lehetőségeihez mérten haladéktalanul értesíti Megrendelőt. Ha és amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a Szolgáltatás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidens, akkor erről a Szolgáltató a Megrendelőt az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja.

Megrendelő köteles minden esetben erős jelszavakat használni és a jelszavakat a legnagyobb titokban tartani. Szolgáltató minden anyagi, kártérítési vagy más felelősséget kizár az olyan esetekben, mikor a webtárhelyen tárolt adatok a Megrendelő gondatlanságával és/vagy szakszerűtlen használatával és/vagy az adatbiztonság szempontjából nem megfelelő, saját hatáskörbe eső informatikai és egyéb vagyonvédelmi infrastruktúra használatával hozható összefüggésbe, beleértve gyenge jelszavak használatát vagy a jelszavak, személyes adatok illetéktelen kezekbe való kerülésének bármilyen módjait is.

Az adatkezelés időtartama a Megrendelővel kötött szerződés fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Szolgáltató a szerveren tárolt adatokról biztonsági mentések készítésére jogosult, a biztonsági mentéseket erős jelszavakkal titkosítva tárolhatja a szolgáltatás színvonalának emelése illetve esetleges adatvesztés utáni adat-visszaállítás céljából indokolt időtartamon belül, mely időtartam a tárhely bérlés/használat időtartamának egészére, illetve a tárhely bérlés/használat felmondásától számított maximum nyolc év időtartamra terjed ki, mely időtartam alatt a Szolgáltató amennyiben még rendelkezik megfelelő biztonsági mentéssel, akkor hatósági ellenőrzés során hatósági kérésre a biztonsági mentésben szereplő adatokat a hatóságnak átadhatja. Adatkezelőnek jogában áll a Szolgáltatás megszűntekor az adatok törlését kérni Szolgáltatótól, Szolgáltató ennek a kérésnek olyan mértékben és a kezelt adatok olyan körére kiterjedően tesz eleget, mely mértékben a jövőben felmerülhető hatósági ellenőrzések során saját érdekeit megfelelően meg tudja védeni, figyelembe véve az uniós vagy a tagállami jog személyes adatok tárolására vonatkozó előírásait is.

Az adatokat Szolgáltató kizárólag a Megrendelő írásbeli utasításai alapján kezeli, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a tárhelyen tárolt adatokat saját célokra nem használja fel, harmadik félnek tevőlegesen ki nem adja, nem továbbítja, nem teszi közzé, biztonsági mentések készítésén túlmenően semmilyen célra nem használja fel, az adatokhoz kizárólag a Megrendelő kérésére végzett műveletek során és csak a legszükségesebb mértékben fér hozzá kivéve abban az esetben, ha az adatok kezelésére Megrendelő írásban megkéri Szolgáltatót.

Szolgáltató biztosítja azt, hogy az adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.

Szolgáltató más új adatkezelőket kizárólag Megrendelő előzőleges és írásos beleegyezése esetén alkalmaz.

Szolgáltató segíti Megrendelőt a tárhelyen tárolt adatokkal kapcsolatos adatkezelési kérdésekben és kötelezettségeinek teljesítésében, a tárhely előfizetési díja a tárhelyen tárolt adatok tárolásán kívül Megrendelői kérésre történő bármilyen kezelésének munkadíját, adminisztrációs díját nem tartalmazza, a Megrendelő kérésére történő adatkezelés minden esetben munkadíj köteles, mely munkadíjat Megrendelő köteles Szolgáltatónak megtéríteni. Az adatkezelés munkadíja nettó 8500 Ft+áfa kerül elszámolásra.

Megrendelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad a Szolgáltatónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Ha és amennyiben a Szolgáltató a Szerver szolgáltatón kívül további adatkezelőket vesz igénybe, a webtárhelyen tárolt adatok bárminemű kezelésére vonatkozóan, akkor erről előzőleg a Megrendelőt írásban értesíti kitérve az alvállalkozó kilétére és az alvállalkozó által végzendő adatfeldolgozásra is, az igénybe vett adatkezelővel szemben a jelen szerződésben rögzített adatvédelmi kötelezettségeket írja elő.

10. Megrendelői panaszok kezelése

A Megrendelő a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait írásban nyújthatja be a kapcsolat (kukac) shopstart.hu címre küldött e-mail útján, vagy Szolgáltató postacímére küldött levél útján. Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat harminc naptári napon belül köteles érdemben megválaszolni és Megrendelő kapcsolati e-mail címére megküldeni, vagy Megrendelő postázási címére feladni postai úton.

A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során és Megrendelői panaszok kezelése esetén egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő, peren kívüli megegyezésre törekednek. A Felek esetleges jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Szolgáltató vitás esetben csak azokat a Megrendelőtől érkezett e-maileket fogadja el mint írásbeli dokumentumot, melyeket a Szolgáltató visszaigazolt a Megrendelő felé, így az e-mailben szerepel a Szolgáltató visszaigazolása.A Szolgáltató székhelye és egyben székhely szerinti postacíme: 2200 Monor, Ady Endre utca 24., Szolgáltató elektronikus levelezési címe: kapcsolat (kukac) shopstart.hu, telefonszáma: +36 30 414-7763. 11. Hibajelentés, hibakezelés

Ügyfeleink elégedettsége, szolgáltatásaink zavartalan és hibamentes működésének a biztosítása Szolgáltató célja és érdeke. A hibáknak három típusát különböztetjük meg az alábbiak szerint:
a) Kritikus hiba: mely során a Shopstart webáruház az Internet legalább kettő, földrajzilag eltérő pontján egyidőben nem elérhető, vagy a webáruházban vásárlás nem adható le. A kritikus hibák közé tartozik a webáruházat kiszolgáló szerver számítógéppel kapcsolatos hardver vagy szoftver probléma, vagy a webáruház szoftverének hibás működése, vagy Internet hálózati probléma, melynek eredményeképpen a webáruházban vásárlás nem adható le. Nem tartoznak a kritikus hibák közé a Megrendelő helyi számítógépes és/vagy helyi hálózati hibából fakadó hibák, illetve a megrendelő hibás bejelentkezési adatokkal való bejelentkezési kísérletei okán fellépő IP cím letiltási esetek.
b) Fontos hiba: a Shopstart webáruház elérhető, a webáruházban vásárlás leadható, de a webáruházban programhiba-üzenet jelenik meg, vagy a vásárlók számára a webáruházban elérhető valamely funkció működése hibás, azaz a Shopstarthoz tartozó dokumentációnak nem megfelelően működik.
c) Általános hiba: a Shopstart webáruház elérhető, a webáruházban vásárlás leadható, a vásárlást hibás működés nem akadályozza, viszont a vásárlók számára nem látható funkció (például a webáruház adminisztrációs felületének funkciói közül valamelyik) nem működik megfelelően, azaz a Shopstarthoz tartozó dokumentációnak nem megfelelően működik.

A hibabejelentés írásban történik a Szolgáltató hibabejelentes (kukac) shopstart.hu e-mail címére küldött üzenet vagy a Shopstart támogatási központjába küldött hibabejelentő üzenet útján, melynek elérhetőségét Megrendelő a Shopstart szolgáltatás igénybevételekor Megrendelőtől kapja meg.

A hibabejelentésnek mindenképpen tartalmaznia kell a hibát tartalmazó teljes URL címet, a hibajelenség dátumát és időpontját, és a hiba reprodukálhatóságára vonatkozó minden szükséges adatot és információt, így például különösen azokat a lépéseket, URL címeket, űrlapok kitöltéséhez használt részletes adatokat, termékek esetében termékkódokat, melynek alapján és sorozataként a hibajelenség a hiba javításáig bármikor megismételhető. A hibabejelentés alapján nem reprodukálható hibákat szolgáltató Általános hibára vonatkozó hibabejelentésként kezeli.

A hibabejelentés feldolgozásának kezdete munkanapokon 10 és 16 óra között történik, ezen időpontokon kívül első hibabejelentéseket a Szolgáltató a hibabejelentés beérkezését követő munkanapján 10 órakor küldött üzenetként kezeli.

Abban az esetben, ha a hibát Megrendelő saját maga idézte elő nem rendeltetésszerű használat során, akkor a hiba javításáért, illetve ha a Megrendelő olyan hibát jelent be, ami nem valós hiba, akkor a Szolgáltatónak jogában áll az ezzel kapcsolatban keletkező feladatok elvégzéséért munkadíjat felszámítani.

A Szolgáltatóhoz bejelentett hiba esetén a válaszidő, egyben a hiba reprodukálásához, feltárásához és javításához szükséges lépések megkezdése Kritikus hibák esetében maximum egy munkanap, Fontos hibák esetében maximum három munkanap, Általános hibák esetében maximum öt munkanap.

Szolgáltató a Megrendelőtől érkező hibabejelentéseket prioritásos ügyekként kezeli, de amennyiben Megrendelő hibabejelentésként tüntet fel hibának nem minősülő kérdést, kérést, üzenetet, akkor Szolgáltató a beérkezett kérést normál üzenetként kezeli és a Szolgáltatónak jogában áll üzenetenként 8500 Ft + áfa összeget kiszámlázni Megrendelő részére, aki ezen összeget köteles megfizetni Szolgáltató részére a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül.

12. Shopstart webáruház távoli informatikai támogatása

A Shopstart szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerülő, szorosan a webáruház technikai működtetésével kapcsolatos Megrendelői kérdések megválaszolására vonatkozólag Szolgáltató távoli segítségnyújtás formájában az alábbiak szerint áll Megrendelő rendelkezésére.

Szolgáltató a Shopstarthoz a webáruház adminisztrációs felületéről elérhető elektronikus, kereshető tudásbázist és használati útmutatót biztosít, melyek egymást kiegészítik. Szolgáltató a Megrendelővel írásban, elektronikus formában tartja a kapcsolatot Szolgáltató terméktámogatási központján keresztül beleértve Megrendelő hibabejelentéseit is. A terméktámogatási központ URL címe a www.shopstart.hu Ügyfélkapujából érhető el, ahová Megrendelő regisztrációt követően jelentkezhet be.

Shopstart webáruház távoli informatikai támogatása kizárólag és szorosan a Megrendelő által Szolgáltatónál előfizetett Shopstart szolgáltatásra vonatkozik. Minden ettől eltérő tartalmú üzenettel kapcsolatban Szolgáltató válaszadásra nem kötelezhető. Szolgáltató nem kötelezhető válaszadásra az olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyekre a választ a felhasználói kézikönyv vagy a kereshető tudásbázis tartalmazza.

Szolgáltató szabad kapacitásainak megfelelően áll a Shopstart webáruházzal kapcsolatos technikai kérdésekben Megrendelői rendelkezésére. Amennyiben Megrendelő a tárgyhónapban rendelkezik pénzügyileg rendezett All-In+ VIP webáruház csomag előfizetéssel, akkor a tárgyhónapban a Szolgáltató a Megrendelő számára ún. Kiemelt terméktámogatással áll rendelkezésére, azaz prioritásos terméktámogatást biztosít garanált 120 perc időkeretig, mely időkereten belül Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelőtől érkező üzeneteket az All-In+ VIP előfizetéssel nem rendelkező Ügyfelekkel kapcsolatos terméktámogatási teendői elé sorolja, lehetőségeihez mérten mielőbb, prioritással, legfeljebb átlagosan három munkanapon belül válaszol és rendelkezésre áll a webáruház használatával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben. A terméktámogatás perc alapú elszámolással történik, melyet a Felek a terméktámogatási rendszerben kreditek formájában követnek. 1 kredit 1 percnek felel meg, a legkisebb elszámolási egység a 10 kredit. Amennyiben az All-In+ VIP webáruház csomag előfizetéssel rendelkező Megrendelő túllépi adott hónapban rendelkezésére álló kredit keretet, akkor az adott hónapban a Szolgáltató számára is a normál, nem prioritásos terméktámogatási szolgáltatást biztosítja.

Shopstart webáruház távoli informatikai támogatása kiszállást, helyi segítségnyújtást, helyi rendszergazdai feladatok elvégzését (például e-mail kliens program, vagy más program telepítése és vagy beállítása, stb.), számítógép kezelés és számítógépes programok kezelésének oktatását, a programokkal kapcsolatos beállítások elvégzését, vagy azokkal kapcsolatos segítségnyújtást, illetve a Megrendelő számítógépén történő közvetlen, vagy távoli segítségnyújtást nem foglal magában.

A terméktámogatás munkanapokon 10 és 16 óra között történik, a 16 óra után beérkező üzeneteket a Szolgáltató az üzenet beérkezését követő első munkanapon beérkezett üzenetekkel azonos módon kezeli. Abban az esetben, ha a Megrendelőnek Szolgáltató felé díjtartozása áll fenn, akkor a díjtartozás rendezéséig a Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő részére az informatikai támogatást felfüggeszteni.

13. Webtárhely használatra vonatkozó egyéb feltételek

A Szolgáltató által Megrendelő számára biztosított webtárhely szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által készített honlaphoz használható fel. Szolgáltató a webtárhelyet biztosító web szervert harmadik féltől bérli, az szerver konfigurációjával, biztonsági frissítéseivel, esetleges szerver problémákkal kapcsolatban Szolgáltató tartja a kapcsolatot a szerver szolgáltatóval. Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a web szerver szolgáltatóval a hiba bejelentésének és a hiba mielőbbi elhárításának érdekében. A Szolgáltató az általa biztosított webtárhely szolgáltatás működésbeli fennakadása, meghibásodása, adatvesztés és egyéb ok következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget nem vállal.

Megrendelő szavatol azért, hogy a Szolgáltató által biztosított webtárhelyen nem helyez el olyan programokat, amiket nem a Szolgáltató készített, vagy amelyek feltöltéséhez a Szolgáltató előzetesen írásbeli engedélyt nem adott Megrendelő számára. Megrendelő szavatol azért, hogy az általa a webtárhelyre feltöltött tartalmak elhelyezése vagy a Megrendelő részéről történő egyéb beavatkozás a Szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást korlátozni, vagy felmondani Megrendelő értesítésével párhuzamosan.

14. A szerződés felmondása

A Megrendelő a Shopstart szolgáltatást bármikor indoklás nélkül azonnali hatállyal vagy a Megrendelő által befizetett időszak utolsó napjára felmondhatja szolgáltató terméktámogatási e-mail címére küldött üzenet küldésével, vagy a terméktámogatási rendszerben erre vonatkozó üzenet beküldésével. Megrendelő részére befizetett szolgáltatási díj visszafizetésre nem kerül, Megrendelő a díj egészének, vagy részének visszafizetését nem követelheti.

Szolgáltatónak jogában áll a Shopstart webáruházban tárolt adatoktól biztonsági mentést készíteni, de erre, és a biztonsági mentés megőrzésére nem köteles, szerződés megszűnését követően törölt webáruház visszaállítására nem kötelezhető, adatvesztéssel kapcsolatban vele szemben kártérítési igény nem érvényesíthető. A Megrendelő felelőssége a Shopstart webáruházban tárolt adatait a szolgáltatás megszüntetése előtt lementeni.

Abban az esetben, ha Szolgáltató a Shopstart szolgáltatást Megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül korlátozza, akkor Megrendelő élhet felmondási jogával és ebben az esetben a Szolgáltatásért befizetett díjnak a szerződés felmondását követő időszakra eső időarányos részét Szolgáltatótól visszakövetelheti, de más módon Szolgáltatóval szemben követeléssel nem élhet.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Shopstart szolgáltatás díját nem visszamenőlegesen, egyoldalúan megváltoztassa, melyről Megrendelőt kapcsolati e-mailcímére küldött üzenet formájában a díjmódosítások életbe lépését megelőzően legalább harminc nappal értesíti. Amennyiben a Megrendelő a megváltoztatott díjakat nem fogadja el, akkor Megrendelő jogosult a szolgáltatás díjak változásának napjától a szolgáltatást felmondani és ebben az esetben Megrendelőnek a Szolgáltatásért befizetett díjának a szerződés felmondását követő időszakra eső része időarányosan visszajár, melyet szolgáltató banki átutalással rendez Megrendelő felé.

Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Szolgáltató a mindenkor érvényes ÁSZF teljes szövegét a https://www.shopstart.hu/aszf weboldalon köteles feltüntetni, a változás tényéről a Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben, a Megrendelő megadott, mindenkori kapcsolattartási e-mail címére küldött üzenet formájában tájékoztatja. A Shopstart a mindenkor aktuális ÁSZF szerint vehető igénybe, ennek megfelelően az ÁSZF megváltozását követeően a Megrendelő a Shopstartot a mindenkor érvényes ÁSZF szerint veheti igénybe, az abban foglaltakat Felek magukra kötelező érvényűként ismerik el. Az ÁSZF változása esetén amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a megváltoztt ÁSZF tartalmát, akkor nem jogosult a Shopstart igénybe vételére és Megrendelő köteles a szerződést a megváltozott ÁSZF hatályba lépésének napjára felmondani.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő adatai Megrendelő Shopstart szolgáltatásainak törlése után is Szolgáltató rendszerében megőrzésre kerülhetnek, ezáltal Szolgáltató Megrendelőnek szóló ajánlatokat és üzeneteket küldhet mindaddig, amíg Megrendelő kifejezetten nem kéri Szolgáltatótól adatainak törlését.

60 napot meghaladó vis major esetén Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést.

Megrendelőnek jogában áll a jelen szerződést felmondani abban az esetben, ha Szolgáltató gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben és indokolatlanul megemeli a Szolgáltatás díját.

A jelen szerződést Megrendelő a soron következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj Szolgáltatóhoz való be nem fizetésével is felmondhatja, mely esetben Felek a következők szerint járnak el. Amennyiben a szolgáltatás előfizetésének meghosszabbításáról szóló díjbekérőn/számlán szereplő teljes előfizetési díj a díjbekérőn/számlán megadott fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, akkor a szolgáltatás publikus vásárlói felülete az előfizetett időszakot követően automatikusan felfüggesztésre kerül, a felfüggesztést követően Megrendelőnek nyolc naptári nap áll rendelkezésére a késedelmes díjfizetésre és ezzel a szolgáltatás előfizetésének folytatására. Amennyiben a nyolc napos késedelmes határidőn belül az előfizetési díj kiegyenlítésre kerül, akkor a szolgáltatás publikus vásárlói felülete visszakapcsolásra kerül és a Szolgáltatás használata folytatható. Ha nem kerül kiegyenlítésre az előfizetési díj az előfizetés lejárát követő nyolc napos határidőn belül, akkor ezt Szolgáltatónak jogában áll a jelen Szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondásának tekinteni, ezzel egyidejűleg a webáruház adminisztrációs felületét és amennyiben a Szolgáltatáshoz egyéb kiegészítő szolgáltatások is tartoznak, mely lehet például, de nem kizárólag domain név fenntartás, e-mail fiókok kezelése, SSL tanúsítvány biztosítása, stb., akkor minden kiegészítő szolgáltatást is felfüggeszteni és/vagy törölni beleértve a webáruház minden adatát is. Törlés esetén jelen szerződés és ezzel egyidőben a Szolgáltatás és minden hozzá kapcsolódó szolgáltatás automatikusan törlése kerül és megszűnik.

A webáruház előfizetői szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor a webáruházhoz tartozó minden kapcsolódó szolgáltatás is automatikusan megszűnik, beleértve, de nem kizárólagosan a terméktámogatást, domain név fenntartást, SSL tanúsítvány fenntartást, e-mail szolgáltatást is. Amennyiben a Megrendelő az megszűnt webáruházhoz saját domain nevet tart fenn a Szolgáltatónál és a domain névre a webáruház előfizetés megszűnését követően is igényt tart, akkor a domain nevet/neveket a Megrendelőnek kötelessége a webáruház előfizetői szerződését követő maximum 5 munkanapon belül egy másik, a Megrendelő által szabadon választott domain regisztrátorhoz átregisztrálnia, ehhez amennyiben az adott domain névhez tartozik autentikációs kód, akkor ezt a Megrendelőnek a Szolgáltatótól lehetősége van elkérni, akinek az autentikációs kódot három munkanapon belül e-mailben és/vagy a terméktámogatási rendszerben egy üzenet formájában kell elküldenie a Megrendelőnek.

15. Vis major

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

16. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész szerződés nem válik érvénytelenné, az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.

Kelt: Monor, 2022-05-27
Hatályba lép: 2022-06-27

A hatályos Általános Szerződési Feltételek letöltéséhez kattintson ide!
A 2022-05-27-ig hatályos Általános Szerződési Feltételek letöltéséhez kattintson ide!
A 2021-03-16-ig hatályos Általános Szerződési Feltételek letöltéséhez kattintson ide!


Ne maradj ki a növekvő online üzletből!

Tavaly hazánkban több, mint 3.38 millió ember vásárolt webáruházon keresztül, az online megrendelések száma átlépte az 52 millió megrendelést. A hazai online kiskereskedelem forgalma több, mint 909 milliárd Ft volt és ez az érték továbbra is évről évre jelentősen növekszik. Csatlakozz a fejlődő online kereskedelemhez és vedd ki részed a webáruházak profitjaiból.

Nyiss pár perc alatt mobilbarát, letisztult webáruházat!

Webáruház árak Kipróbálom ingyen